Noter Onaylı Yeminli Tercüme

Resmi kurumlara sunulacak olan evraklarda tercümelerinizin yeminli tercüman tarafından tercüme edilip imzalanması ve noter tarafından onaylanması işlemidir. Noter onaylı çeviriler belgedeki imzanın doğruluğunu ve belgeyi imzalayanın sıfatını onaylamak suretiyle yabancı bir resmi belgeye geçerlilik kazandıran idari bir çeviridir.

Dil-Bil Tercüme olarak Gaziantep’te birçok dilde noter onaylı yeminli tercüme hizmeti vermekteyiz. En çok noter onaylı yapılan tercüme evrakları şu şekilde sıralanabilir; Adli sicil kaydı, muvafakatname, imza sürküleri, vekâletname, temsil yetkisi, ticaret sicil gazetesi, insan kaynakları çeviri, faaliyet belgesi, oda kayıt sureti, avukat vekaleti, diploma, transkript, öğrenci belgesi, mezun belgesi, ösym sonuç belgesi, nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri ve diğer adres belgesi, ikamet belgesi, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, ortaklık sözleşmesi, işe alım sözleşmesi, vergi beyanname tercümesi, askerlik durum belgesi, SGK 4A hizmet dökümü, SGK hizmet dökümü, maaş bordrosu, formül A (doğum kayıt örneği), formül B (evlenme kayıt örneği), tapu, şirket ana sözleşmesi, banka hesap özeti, ihtarname, ölüm belgesi, kesinleşme şerhi, mahkeme kararı, evlilik cüzdanı, nüfus cüzdanı, fatura, bekarlık belgesi, kira sözleşmesi, geçici mezuniyet belgesi, pasaport, nüfus kağıdı, kimlik ve vergi levhası tercümesi.