Apostil Tasdikli Tercüme

Apostil, bir belge onay sistemidir. Bir belgenin geçerliliğinin tasdik edilerek, başka ülkelerde de geçerli kılmak, yasal olarak kullanılmasını sağlamaktır.

Apostil işlemi, 5 Ekim 1961 tarihinde yapılan Lahey Anlaşması ile yürürlüğe girmiştir. Lahey Konferansı’na katılan üye ülkeler arasında yapılan bu anlaşmaya, Türkiye de imzasını atmıştır. Herhangi bir ülkede düzenlenen resmi bir belgenin, başka ülkelerce tanınmasında apostil tasdiki şarttır. Belge, hangi ülkede düzenlendiyse, onayın da orada yaptırılması gerekir. Bahsi geçen bu onay sistemi, sadece Lahey Anlaşması’na imza atan ülkelerde geçerlidir. 

Apostil tasdikli tercüme, yalnızca yeminli tercümanlık büroları tarafından yapılır. Noter yeminli tercümeye, kaymakamlık tarafından apostil mührü vurulur. Son olarak da belge, ulaştırılması istenilen ülkenin konsolosluğuna teslim edilir. Hazırlanış şekli ve içeriğiyle tüm ülkelerde aynı olan apostil için kaymakamlıklar herhangi bir ücret talep etmese de tercüme büroları, apostil çevirilerde ek ücretlendirme yapmaktadır.