Irak Konsolosluk Tasdik Hizmeti

Ticari şirketler için Irak’ta şube kuruluş, distribütörlük gibi hizmetlerin yanısıra diğer Irak Konsolosluk Onayı gerektiren belgeleriniz için Gaziantep’te bulunan Irak Konsolosluğu’ndan konsolosluk onayı alıyoruz. 

Irak Konsolosluk onayı için belgelerinizi önce Irak’ın resmi dili Arapça’ya tercüme ediyoruz ve sonrasında noter onayı ve apostil tasdik şerhi işlemlerini gerçekleştiriyoruz.