Hukuki Tercüme

Hukuki çeviriler, düzen, titizlik ve uzmanlık gerektirir. Adli bilirkişi,  Uluslararası ve Türk hukuk mevzuatları konularında uzman hukuk çevirmenlerimiz tarafından verilen yazılı tercüme hizmetimizi kapsar. Başlıca hukuk çeviri evrakları şunlardır;

 • Mahkeme Kararları
 • Dava Metinleri
 • Hukuki Yazışmalar
 • Evlenme ve Boşanma Belgeleri
 • Tutanaklar, Vekaletnameler, Beyannameler 
 • Kanun ve yönetmelikler
 • Sözleşmeler
 • Patent başvuruları
 • İş Teklifleri ve Sözleşmeleri
 • İhale Metinleri
 • İşçi – İşveren Sözleşmeleri